Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se

Ortiva står för organisationskvalitet

 

Resultatet av en verksamhet påverkas av personal, tekniska resurser, material, arbetsmiljö, organisation mm.
Om Ditt resultat ska bli det förväntade, med den kvalitet som är överenskommen, måste alla ingående delar i processen ha rätt kvalitet.

För att uppnå detta krävs ett planerat och systematiskt arbete och stor delaktighet av alla berörda.


Ortiva anser att

  • den samlade kompetensen kan föra en organisation ett till bättre resultat
  • helheten är mer än de enskilda delarnas summa
  • ansvaret för både idé och genomförande underlättas då gruppen tillsammans har ansvaret för helhetenOrtiva

vill vara Ditt stöd och idégivare i din resa in i framtiden. 

Några exempel på processer:

  • Kvalitetssystem och kvalitetspåverkande faktorer
    (t.ex. ISO 9001, ISO/TS 16949)
  • Översyn och utvärdering av organisationsstrukturer i förhållande till arbetssätt och informationsflöde
  • Samarbetsformer och kommunikationsstruktur i den operativa verksamheten
  • Kompetensanalys och kompetensutveckling genom lärande miljöer.


Vi har arbetat med dessa frågor inom både privat näringsliv och offentlig verksamhet och genom ett arbetssätt som engagerar och involverar deltagarna i processen blir resultatet konkret och målinriktat.